ZUIDERZEEKRONIEK

Een film van Matte Mourik (2000)

Film over het verdwenen leven langs de voormalige Zuiderzee, opgenomen in en voor het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

 

Het was een jaar van grote wederwaardigheden. Het varken van boer Petersen stierf aan een onbekende ziekte. Verder was de winter ongewoon stil, en droger dan ooit. Januari en februari gingen voorbij zonder één nacht vorst. Vliegen de kraaien dan zal het weer waaien, maar dat jaar vielen de vogels dood uit de lucht, de ene na de ander. As-woensdag. Nog steeds geen regen.

Aan het eind van die zelfde week viel de bliksem in de school en trof enige kinderen. Daarna begonnen zulke grote plasregens te vallen, dat de sloten het niet konden verzwelgen. Al in de middag begonnen de dijken over te lopen. Overal hoorde men gejammer en geschreeuw, daar menige boer het in zijn huis kreeg, sommigen tot de hoogte van de handenschudder. Het zag er derenswaardig uit. Den achste bracht Tijmen 12 koeien en hokkelingen naar de enige droge plek in het dorp. De dieren verbleven in het huis des Heeren tot na de daaropvolgende zondag.

Den avond na `St Maarten toonde zich een bijzonder heldere sterrenhemel. Willem de knecht sprak: “Sterrenlucht en westenwind, geen dag meer of de storm begint”. Ook Marietje, Simons moeder bezwoer hem om niet te gaan. ‘De zee is om te vissen, niet om te dempen’, zei Simon en voer uit.

Gedenk, dat mijn leven een wind is; mijn oog zal niet wederkomen, om het goede te zien.

 

Regie   Matte Mourik
Research   Karin Mulder
Camera en montage   André van der Hout