DE WAANZIN VAN DE OORLOG

 

 

In deze Noorderlicht aflevering aandacht voor PTSD bij militairen. De ‘Post Traumatic Stress Disease’ kreeg voor het eerst brede aandacht in Amerika tijdens en na de Vietnam-oorlog. Teruggekeerde veteranen vertoonden en vergelijkbaar ziektebeeld.  Slapeloosheid, nachtmerries, herbeleving, concentratieverlies. Sindsdien is het een geaccepteerd verschijnsel geworden. De psycholoog Hans Binneveld betoogd dat PTSD al veel ouder is. In de eerste wereldoorlog sneuvelden miljoenen soldaten, maar een groot aantal overlevenden leed aan dezelfde verschijnselen. De gangbare benaming ervoor was ‘Shellshock”. Uit de loopgraven van Ieper keerde menig Brits soldaat terug met ernstige psychische stoornissen. De behandelwijze was cru. Sommigen weren beschuldigd van simulatie en als laffe verraders geëxecuteerd. Anderen werden wel behandeld, binnen een sterk  medisch geörienteerd kader; geen gesprekken maar electro- of insulineshock.

Binnen het hedendaagse Nederlandse leger wordt er meer aan gedaan om soldaten voor te bereiden op de verschrikkingen van de oorlog. Kolonel Swart is er werkzaam als psycholoog en leert soldaten de verschijnselen te herkennen. Er zijn debriefings en praatgroepen. Of het -gezien de onvoorstelbare heftigheid van een echt slagveld- genoeg is om aan PTSD te ontkomen wordt door Binneveld sterk betwijfeld.