HOEKSTEEN VAN ZORG

 

Rond 1900 worden in heel Nederland kruisverenigingen opgericht. De wijkzuster wordt een symbool van hygiène, orde en netheid. Tot in de versie uithoeken van Nederland verricht ze haar beschavings-arbeid. Onder haar toeziend oog worden armoedige arbeiderswoningen getransformeerd tot een plaats waar kinderen fatsoenlijk kunnen opgroeien. Vanaf de jaren ’70 kan de huiselijke verpleging van zieken rekenen op hernieuwde aandacht. Het gezin wordt een alternatief voor het steeds duurdere zieken- of verzorgingshuis.

hoeksteen 2

lk kwam bij die meneer, en ik rook het al een beetje in de gang. lk denk ‘Oh jee’ die ligt nat in z’n bed. Dus ik heb een praatje eerst gemaakt. Toen zeg ik “Gos meneer, moet u horen, zal ik u eens lekker wassen? Mijn naam is zuster Anna, ik ken u wel, ik heb u wel eens gezien. Dus hij kijkt me even aan. “Sodemieter op” zegt ie, “Je komt niet aan me, m’n vrouw doet het!”

hoeksteen