montage   Eugène Paashuis
camera   Stef Tijdink
    Jean Counet
    Bernd Woudhuijsen
    Rik van der Linden
geluid   Mike van der Sluijs
    Martijn Horbach
regie   Matte Mourik
beeldresearch   Karin Mulder
mixage   Willem Schneider
kleurcorrectie   Laura Beijn
vertaling   Diana Lopez 
productie   De Aanpak
eindredactie   Margje de Koning
    André van der Hout

Deze film kwam tot stand met financiële steun van stimuleringsfonds Nederlandse culturele mediaproducties