JAN HOUTMAN

Houtman heeft zijn leven lang als roeier in de Rotterdamse haven gewerkt. De laatste jaren van zijn carriëre bij de KRV DE EENDRACHT nam hij de camera mee naar zijn werk en richtte die op zijn collega’s. Met onverschrokken routine maken ze enorme trossen vast aan boeien, haken en bolders. Houtman heeft een verbluffend oog voor compositie en was er onder alle omstandigheden bij. Iets wat een professionele cameraploeg hem nooit zal kunnen nazeggen.