2KM2

Een film van Carel van Hees en André van der Hout (2008)

 

Het jachtgebied is twee vierkante kilometer stad. Er staan geen hekken om, mensen lopen in en uit. De noordkant van het gebied wordt begrensd door het water van de rivier. Er staan torens van de rechterlijke en de economische macht. Daar vlak achter wonen de nieuwe rijken in terrasflats. De Afrikaanderwijk, even verderop, is gebouwd in de tijd dat arbeiders uit Zeeland en Brabant massaal naar Rotterdam kwamen om in de haven te werken. Nu woont er vooral een andere generatie migranten.

In samenwerking met André van der Hout heeft Carel van Hees hier gedurende het jaar 2007 de zeden en gewoonten van een bijzonder volk in kaart gebracht. Gekeken en geluisterd. Geobserveerd en gerangschikt. Het resultaat is een avondvullende documentaire over het leven in een hedendaagse grote stad. Het beeld gaat veel verder dan het beperkte gebied waar het is vastgelegd. Terwijl het leven zich ververst, kleur en gedaante van de stad zich voortdurend wijzigen, krijgen we langzaam zicht op de constante die er onder zit. Het DNA van Rotterdam.

Als je er midden in staat is alles de stad en de stad is alles. Dat is het bijzondere, maar tegelijk het gevaarlijke van het onderwerp. Teveel indrukken, teveel gebeurtenissen, tegelijk gestapeld, maar vaker nog op een andere, onzichtbare manier geordend. Om Rotterdam klein te krijgen, overzichtelijker te maken voor een waarnemer, laten we een deel buiten beschouwing. In topografisch opzicht het grootste deel. We maken een film over de hele stad door slechts een gedeelte vast te leggen. Maar dat deel is wel het stuk waar het suist, waar zich op dit moment de chemische reactie afspeelt die de aard van de stad over tien of twintig jaar zal bepalen. Het is als zo vaak een breukvlak. De schuivende grens tussen oud en nieuw, met alle bijbehorende fricties. Het is de JanusKop van Zuid, met één gezicht naar het verleden en één naar de toekomst.

 

DVD bestellen? Stuur een mailtje naar laura@aanpakfilm.nl.