ZEEZICHT

Hoofdfilm en clips voor database/ tentoonstelling Kossmann.dejong (2007)

 

Zeezicht is een installatie in het Maritiem Museum Rotterdam over het dagelijks leven in de haven. Een immense maquette neemt voortdurend wisselende gedaantes aan in het licht van monumentale filmprojecties die de geschiedenis voelbaar maken. Een reeks poëtische impressies uit de onderbuik van de Rotterdamse haven. Historisch materiaal wordt afgezet tegen het heden. Zo wordt in één oogopslag duidelijk welke enorme veranderingen de afgelopen eeuw hebben plaats gevonden. De dramatische schaalvergroting van schip, kade en overslag. De ontmensing van het werk. Maar de haven geeft nooit al haar geheimen prijs. Karretjes met containers erop rijden ’s nachts op eigen initiatief. Het rookt en kookt op de raffinaderijen, maar niemand weet wie het gas heeft aangestoken. Scènes spelen zich af in een magische arena. Lasoog. Werfmier. IJzerbrood. Zeezicht.

 

 

vormgeving   Kossmann.dejong
projectleider   Herman Kossmann
research   Karin Mulder
maquette   Herman Helle
vijfschermenpresentatie   André van der Hout
    Tony Torn
hermontage   Laura Beijn
mix en klankdecor   Willem Schneider