GEZOND GEZIN VOOR ZIEKE GEESTEN

 

Eind 19e eeuw nemen gereformeerden de bouw van krankzinnige-gestichten ter hand. Ze zijn van mening dat een geesteszieke de grootste kans op genezing heeft in een stabiele huiselijke omgeving. Daarom worden hun inrichtingen gemodelleerd naar het gereformeerde gezin: vader en moeder verplegen hun zieke kinderen. De kleinschalige aanpak staat in schril contrast met de gangbare toestanden in de overvolle stadsgestichten.

gezond gezin

Als ik bang was, dan was dat van de patiënt die stil was. Die kende je dan ook wel, die sjokte voort, zeer in zichzelf gekeerd, meestal schizofrene mensen, waarvan je wist dat ze ineens konden ontvlammen. Die ineens in het voorbijgaan een arm uitstaken naar een verpleegster. Die je in de haren grepen of aan de kleren vastpakten en niet meer loslieten.