VECHTEN EN DIENEN

 

In de tweede helft van de I9e eeuw is het voor beschaafde vrouwen hoogst onfatsoenlijk om betaald werk te verrichten. Een van de schaarse vormen van arbeid die door de beugel kan, is de verpleging van zieken. Daarin kan de werkende vrouw zich immers manifesteren als een ‘moeder voor velen’. Het beroep wordt bedekt onder een mantel van liefdadigheid, fatsoen en moederidealen. De beloning is bijzaak.

vechten

In elke vrouw sluimeren deze eigenschappen. Ze te kunnen ontwikkelen en tot bloei te brengen betekent gelukkig te worden, ook als men ongetrouwd blijft. Een ieder die zijn aanleg zal volgen, het aangeboren moederzijn te ontplooien door de verpleging van zieken, kan niet alleen veel geven, maar zal ook veel ontvangen.