LOUIS SMITS

Een jonge man koopt een revolver. Met iets dat kan knallen of exploderen op zak voel je je een stuk meer op je gemak. Het werk van Louis Smits is naar amateurfilmbegrippen van ongewone diepgang. Zijn films zijn visuele vertellingen met als rode draad het thema van de buitenstaander. Het maar zelden vertoonde Herostratus -een op een verhaal van Sartre gebaseerde studie over macht en conformisme- heeft na twintig jaar nog niets aan zeggingskracht ingeboet.